Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dane Biura Tłumaczeń -  zwanego dalej Portalem:

Nazwa: Biuro Tłumaczeń Rafał Zwinczak
Ulica: Zygmunta Krasińskiego 5
Kod: 34-400
Miasto: Nowy Targ
Tel.: +48 502 604 085
e-mail: rafal@zwinczak.pl

Klauzula informacyjna

Prywatność naszych użytkowników to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy gdy dokonujesz zgłoszenia wyceny lub korzystasz z naszego Portalu. Podczas przeglądania naszego Portalu zapisujemy tylko pliki cookies.

Dopiero w momencie, gdy rozpoczniesz proces wyceny i wypełnisz formularz kontaktowy Twoje dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, nr. telefonu, adres, email zostaną zapisane.

Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie wyceny jest Portal.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych

osobowych: 

 • Przed wyceną:

prosimy o kontakt z naszym Portalem.

 • Po wycenie:

prosimy o kontakt z naszym Portalem.

 

Na Twoje pytania odpowiemy najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 14 dni.

 

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zlecenie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:

 

 1. a) w celu umożliwienia wyceny, a następnie realizacji tej wyceny.
 2. b) w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań,
 3. c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń , a także innych umów zawartych z nami,
 4. d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Odbiorcy danych

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

 1. a) Nasi upoważnieni pracownicy.
 2. b) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. c) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).
  d) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 

Czas przechowywania danych

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 

 1. a) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji wyceny oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.


 2. b) W przypadku przetwarzania danych w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie możesz zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.

 3. c) W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Twoje prawa

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na naszym Portalu dane przekazujesz dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, aby przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

 

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

Szukaj