Tłumacz przysięgły mgr Rafał Zwinczak

           Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego od 1997 roku, wpisanym na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP 5076/05. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i tysiącach wykonanych przekładów, oferuję profesjonalne, zwykłe i uwierzytelnione tłumaczenia wszelkich tekstów na język polski i angielski. Wykonuję także tłumaczenia ustne z dojazdem w teren (sądy, prokuratury, policja, urzędy stanu cywilnego, kancelarie prawne oraz notarialne, itp.).
TŁUMACZENIA
MEDYCZNE
TŁUMACZENIA
PRAWNICZE
TŁUMACZENIA
TECHNICZNE
TŁUMACZENIA
FINANSOWE
TŁUMACZENIA
IT
TŁUMACZENIA
MARKETINGOWE

✔ Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Dokumenty samochodowe
akty własności
dowody rejestracyjne
umowy kupna-sprzedaży
prawa jazdy
certyfikaty
Dokumenty urzędowe
świadectwa
akty notarialne
zaświadczenia
postanowienia
certyfikaty
dyplomy
umowy
wyroki
Dokumenty specjalistyczne
techniczne
medyczne
prace naukowe
strony internetowe
logistyczne
budowlane
prawnicze
Szukaj